เทคโนโลยีนาโนดัน '2 สมุนไพรไทย' ร่วมงาน COSME 360 ฝรั่งเศส

เทคโนโลยีนาโนดัน '2 สมุนไพรไทย' ร่วมงาน COSME 360 ฝรั่งเศส
21 ตุลาคม 2562
275

องค์กรวิจัยไทยนำสารสกัดสมุนไพรจาก 'กระชายดำ' และ 'บัวบก-ใบหมี่' ร่วมจัดแสดงในงาน 'COSME 360 องศา' ที่ฝรั่งเศส มุ่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติหันมาลงทุนทำธุรกิจด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอางกับประเทศไทย

นางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS นำ 2 งานวิจัยสารสกัดสมุนไพรไทยจากกระชายดำและบัวบก-ใบหมี่ ร่วมจัดแสดงในงาน COSME 360 องศา ที่ฝรั่งเศส เพื่อสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางด้านเครื่องสำอางในระดับโลก สารสกัดจากสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้จะเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโน ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนเสริมสมบัติของสารจากธรรมชาติให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องของผิวและผม โดยคาดหวังจะมีผู้ประกอบการระดับโลกสนใจต่อยอดใช้ประโยชน์นวัตกรรมจากงานวิจัยนี้

“เราหวังที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยจากผลงานวิจัยที่ สวทช. ดำเนินการ เพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอางของประเทศไทย รวมไปถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นับเป็นกลไกการผลักดันผลงานวิจัยด้านเวชสำอางไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

157157645823

ทั้งนี้ สวทช. ได้จัดทำโปรแกรมกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายด้านเวชสำอาง (TDG : Cosmeceuticals) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โปรแกรมกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Technology Development Group; TDG) เพื่อตอบโจทย์สำคัญของประเทศ การนำเสนอ 2 นวัตกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านเวชสำอาง/เครื่องสำอางของไทยในระดับนานาชาติ ยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาในเวทีโลก เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนไทยเป็นเมืองนวัตกรรมด้านเครื่องสำอางหรือไทย คอสเมโพลิส (Thai Cosmepolis) ที่ สวทช. เป็นผู้ริเริ่ม พร้อมกลไกสำคัญคือ มุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยพัฒนาโดยใช้ Market Driven Approach ซึ่งมีการกำหนดโจทย์ร่วมกันกับผู้ใช้ผลงานทั้งจากภาคการผลิต บริการ สังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Open Innovation Approach เพื่อให้ถึงปลายทางสู่การนำไปใช้ประโยชน์

ด้าน นายศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม TCELS กล่าวว่า TCELS พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย, หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ COSME 360 องศา ภายใต้แนวคิด “High Quality Natural Ingredients from Thailand, Biodiversity Hub of Asia” เพื่อนำเสนอขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ แสดงให้เห็นความสำคัญและการเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่รองรับการเติบโตและตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน

COSME 360 องศา เป็นนิทรรศการทางด้านเครื่องสำอาง เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใหญ่ในระดับโลก และได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นสารสกัดธรรมชาติของไทยที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย และมีงานวิจัยที่จะต่อยอดนวัตกรรมไทยไปสู่ตลาดโลก โดยความร่วมมือกับสภาหอการค้าไทย-ฝรั่งเศส จะช่วยดึงดูดให้บริษัทเอกชนฝรั่งเศส หันมาสนใจลงทุนทำธุรกิจกับประเทศไทยมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์การผลักดัน ธุรกิจ Beauty and Wellness โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่อีอีซี เป็นต้น”

 

 

 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง