คนไทย 'สอบตก' วินัยการเงิน ไร้การวางแผนเกษียณ หลังอายุ 60 ปียังต้องทำงาน

คนไทย 'สอบตก' วินัยการเงิน ไร้การวางแผนเกษียณ หลังอายุ 60 ปียังต้องทำงาน
18 ตุลาคม 2562
26,068

"โกแบร์" เปิดผลสำรวจ "สุขภาพการเงิน" พบ "คนไทย" ขาดวินัยหนัก ไร้การวางแผนเกษียณ ส่งผลต้องทำงานต่อหลังอายุ 60 ปี ชี้สาเหตุคนส่วนใหญ่ไม่ลงทุน เพราะไม่มีเงินเหลือเพียงพอหลังหักค่าใช้จ่าย พบเกินครึ่งหากตกงาน มีเงินออมเหลือใช้ไม่เกิน 6 เดือน

นายมาร์นิกซ์ สวาร์ท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง เว็บไซต์โกแบร์ GoBear.com เว็บไซต์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เปิดเผยในงานสัมมนา “GoBear Fin Detective #สืบฟินวินทุกเรื่องเงิน” ว่า บริษัทได้จัดทำดัชนีชี้วัดสุขภาพทางการเงินของโกแบร์ (GoBear) หรือ GoBear Financial Health Index ร่วมกับ องค์กรวิจัย Kadence International โดยจัดทำขึ้นในตลาดสำคัญ 4 แห่งของโกแบร์ทั่วเอเชีย ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งการศึกษาในกลุ่มคนไทย 5 กลุ่มอายุ จำนวน 1,000 คน คือ กลุ่มอายุ 18-25 กลุ่มอายุ 26-35 กลุ่มอายุ 36-45 กลุ่มอายุ 46-55 และกลุ่มอายุ 56-65

จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ปัญหาหลัก ๆ ของการไม่ลงทุนเกิดจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินมากกว่า โนว์ฮาวทางด้านการลงทุน โดยกลุ่มศึกษาในไทยพบว่า ประมาณ 50% ของทุกกลุ่มอายุไม่ลงทุนเนื่องจาก “ไม่มีเงินเหลือเพียงพอหลังหักรายจ่าย” เหตุผลอื่นที่ตามมาคือการขาดความคุ้นเคยหรือขาดความรู้ด้านการลงทุน รวมถึงมองว่าการลงทุนมีความเสี่ยง

157138817257

นอกจากนี้ยังพบว่า กว่า 50% ไม่มีเงินออมในบัญชีที่จะใช้ดำรงชีพได้เกิน 6 เดือนหากเกิดการขาดรายได้กระทันหัน และที่สำคัญคือ ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินนี้ เป็นปัญหาที่เกิดซ้ำ โดย 66% ของคนไทย พบเจอปัญหานี้เป็นประจำทุกปี และ 15% ของคนที่ขาดรายได้หรือตกงาน ไม่มีทางออกหรือความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ ทั้งจากญาติพี่น้องหรือคนรอบข้าง

ปัญหาการขาดวินัยด้านการเงิน มักส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเงินอื่นๆ ตามมา ทั้งเรื่องหนี้สิน การไม่มีเงินออมและการไม่ได้วางแผนด้านการเงินรองรับชีวิตหลังเกษียณ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งเป้าเกษียณที่อายุต้น 50 ปี แต่ในคนวัย 46 ปีขึ้นไป ตั้งเป้าเกษียณที่อายุหลัง 60 ปีหมายความว่า ถึงแม้คนไทยคาดหวังจะเกษียณเร็วขึ้น แต่เมื่อคนไทยจำนวนไม่น้อยยังขาดวินัยทางการเงิน ทำให้ในความเป็นจริง คนไทยอาจจะยังคงต้องทำงานต่อไปหลังอายุ 60 ปี นอกจากนี้การศึกษาของ Kadence ยังพบอีกว่า 38% ของคนวัย 18-25 ปี ยังไม่เริ่มวางแผนเกษียณ ในขณะที่ยังมีคนวัย 36-45 ปี อีกถึง 26% ยังไม่เริ่มวางแผนเกษียณเช่นเดียวกัน

จากการวิจัยของโกแบร์ (GoBear) และ Kadence พบว่า คะแนนการประเมินสุขภาพทางการเงินโดยรวมของคนไทยอยู่ที่ระดับ 61% ซึ่งถือว่ายังมีช่องว่างเพื่อการพัฒนาได้อีกมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไทยจำนวนไม่น้อยในการสำรวจ ทำคะแนนในแบบทดสอบในส่วนของความรู้ทางการเงินได้น้อยนั่นเอง

ปัญหาหลักๆ ด้านการเงินของคนไทยที่เห็นชัดจากผลการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ปัญหารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ทำให้ไม่เหลือเงินเพื่อเก็บหรือเพื่อลงทุน

2.ปัญหาการขาดสภาพคล่องของเงินสดในมือ 3. การขาดการวางแผนด้านการเงินในวัยเกษียณ หรือเริ่มวางแผนการเงินวัยเกษียณเมื่ออายุมากเกินไป จากตัวเลขการวิจัยพบว่า อายุเฉลี่ยที่คนไทยให้ความสนใจวางแผนด้านการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 41.5 ปี และ 4 .การขาดความรู้อย่างจริงจังในเรื่องของการเงิน ทำให้การจัดการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงินมักมีข้อผิดพลาดเสมอ

อย่างไรก็ตาม หลังจากบริษัททราบถึงช่องว่างที่คนไทยยังขาดวินัยทางการเงิน ดังนั้นในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทเตรียมต่อยอดให้ความรู้กับคนไทย ด้วยการสร้างโกแบร์คลาสรูมออนไลน์ และพัฒนาแพลตฟอร์มตรวจสุขภาพทางการเงินให้คนไทยสามารถเข้าตรวจสอบได้และจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้หลากหลายมากขึ้นด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง