เปิดโผ 3 ผู้ตรวจสธ.ใหม่ คนสธ.กังขามีชื่อคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงฯแซงหน้า

เปิดโผ 3 ผู้ตรวจสธ.ใหม่ คนสธ.กังขามีชื่อคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงฯแซงหน้า
17 ตุลาคม 2562
8,545

เปิดโผ 3 ผู้ตรวจสธ. ขณะที่คนสธ.กังขา เสนอชื่อคนใกล้ชิดปลัด หลังรับตำแหน่งผช.แค่ 6 เดือน ด้าน “หมอสุขุม”ยันมีคณะกรรมการคัดเลือก ใครมีคุณสมบัติครบมีสิทธิ์ทุกคน

         แหล่งข่าวในกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562 มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ที่มีนายบุญปลูก ชายเกตุ เป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) และผู้แทนจากสธ. ได้แก่ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดสธ. และนพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการสธ.เขตสุขภาพที่ 6
          แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า ผลการคัดเลือกที่มีการเผยแพร่ในกลุ่มข้าราชการกระทรวงฯตอนนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 คน ได้แก่ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ 6 ปี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยที่อยู่ในตำแหน่งนี้ 1 ปี และพญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัดสธ.ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ 6 เดือน โดยจะมีการเสนอรายชื่อนี้ให้กับปลัดสธ.และเสนอต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งครั้งนี้อยู่ในการจับตาของชมรมต่างๆในกระทรวงเป็นอย่างมาก และหากมีการแต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ชมรมต่างๆก็เตรียมที่จะมีการเคลื่อนไหว เพื่อทวงถามเรื่องธรรมาภิบาลและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ด้วย
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการเผยแพร่ผลการคัดเลือกผู้ตรวจออกไปในหมู่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นวงกว้าง ปัจจุบันเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพญ.วิพรรณ ที่มีการระบุว่าเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยปลัดสธ.ได้เพียง 6 เดือนหลังจากก่อนหน้านั้นเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ แต่ผ่านการพิจารณาเป็น 1 ใน 3 คนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นการแซงหน้าผู้บริหารคนอื่นๆที่มีคุณสมบัติครบและอยู่ในตำแหน่งเดิมมานานตั้งแต่ 1-6 ปีรวม 20 คนขึ้นไปคว้าตำแหน่งผู้ตรวจฯ โดยมีผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเดิมนาน 6 ปี 2 คน , 5 ปี 1 คน ,4 ปี 1 คน ,3ปี 5 คน ,2ปี 7 คน ,1 ปี 6 คน และ 6 เดือน 5 คน
          


          ด้านนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานผลการคัดเลือกผู้ตรวจฯ แต่ตามหลักในการคัดเลือกจะดูจากคุณสมบัติใครมีคุณสมบัติครบมาก่อน นอกจากนี้ยังต้องมีการดูตามประเด็นต่างๆ มีการแบ่งเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน

        เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสว่ามีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการตั้งข้ามหัวพี่จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น นพ.สุขุม กล่าวว่า จริงๆแล้วใครมีคุณสมบัติครบก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ แต่ก็ต้องดูเรื่องการมีความรู้ ความสามารถ ซึ่งต้องมีหลายอย่างมาประกอบกัน แต่ก็จะมีเกณฑ์อยู่และมีกรรมการพิจารณาชัดเจนอยู่แล้ว 

   157129591545


        ต่อข้อถามมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการตั้งผู้ช่วยปลัดที่เข้ามาทำงานได้เพียง 6 เดือนไปนั่งตำแหน่งผู้ตรวจ นพ.สุขุม กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดูที่คุณสมบัติมากกว่า ว่าครบหรือไม่ ทุกคนสามารถสมัครได้หากมีคุณสมบัติครบ เพราะมีเกณฑ์ของก.พ.อยู่แล้วไม่ได้เป็นการตั้งเองได้ตามอำเภอใจต้องมีคณะกรรมการพิจารณา
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคุณวุฒิผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ 5 ข้อ ได้แก่ 1.สมรรถนะหลักทางการบริหาร 2.สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 3. ความประพฤติรวมทั้งพฤติกรรมทางจริยธรรม และค่านิยมสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร 4. ประวัติการรับราชการและผลงาน ความสำเร็จในการบริหารที่ได้รับเกียรติ ชื่อเสียงประวัติทางวินัย และ5.คุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง วิสัยทัศน์และทัศนคติในการทำงาน ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม การเสียสละและอุทิศเวลา ความอดทนต่อการทำงานและสุขภาพจิต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: