ครม. ตั้งบอร์ดรถไฟ 'จิรุตม์' นั่งประธาน

ครม. ตั้งบอร์ดรถไฟ 'จิรุตม์' นั่งประธาน
15 ตุลาคม 2562
1,690

ครม. ตั้งบอร์ดรถไฟ "จิรุตม์ วิศาลจิตร" นั่งประธานกรรมการ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.62 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งประธานและกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร นายอํานวย ปรีมนวงศ์ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล นายธันวา เลาหศิริวงศ์ นายพินิจ พัวพันธ์ และ นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ทั้งนี้เพื่อแทนตําแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง