ครม. ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 2 วัน เฉพาะกรุงเทพฯ-นนทบุรี

ครม. ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 2 วัน เฉพาะกรุงเทพฯ-นนทบุรี

ครม. ประกาศให้วันที่ 4-5 พ.ย. เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกรุงเทพฯ-นนทบุรี เพื่อรับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้วันที่ 4-5 พ.ย. เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่อิมแพคเมืองทองธานี

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรื่อนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน