วิศวกรอาสา200ชีวิต ลงพื้นที่อุบล พร้อมไกด์บุ๊คสำรวจ-ซ่อมแซมบ้าน

วิศวกรอาสา200ชีวิต ลงพื้นที่อุบล พร้อมไกด์บุ๊คสำรวจ-ซ่อมแซมบ้าน
9 ตุลาคม 2562
374

สภาวิศวกร คิกออฟ “วิศวกรอาสา200ชีวิต” ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายอุบลฯ9-12ตุลานี้พร้อมเปิดตัว “ไกด์บุ๊คสำรวจ - ซ่อมแซมบ้าน” ฉบับผู้ประสบอุทกภัย เล็งสรุปผลความเสียหายภาพรวม พร้อมแผนฟื้นฟูอุบลฯ กลับสู่สภาพเดิม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร (COE)กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.อุบลราชธานี ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องจนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทำให้เห็นภาพความเสียหายเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนและเสี่ยงต่อการพังทลาย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนสภาวิศวกร ในฐานะสภาวิชาชีพด้านวิศวกรรมของประเทศจึงได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ สมาคมวิชาชีพรวม 21 องค์กรจัดทีม “วิศวกรอาสา200ชีวิต” ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟู และเร่งตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมหลังน้ำลด 

 อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล โครงสร้างที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัยภายใต้โครงการ “วิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี” โดยที่วิศวกรอาสาทั้งหมด จะผ่านการอบรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อดำเนินการให้ความรู้และสนับสนุนภาครัฐ ตลอดจนประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม

โดยทีมวิศวกรอาสา เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต13อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 ในพื้นที่2อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ อำเภอวารินชำราบ เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวนมาก (ที่มา:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,5ตุลาคม2562) พร้อมประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างวิศวกรรม ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประมาณการความเสียหาย เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเตรียมแผนจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับต่อไป ซึ่งในวันสุดท้ายของการลงพื้นที่จะเป็นการสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมด พร้อมแผนการฟื้นฟูจังหวัดอุบลราชธานีให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

 

นอกจากนี้ สภาวิศวกร ยังได้ร่วมมือกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ “คู่มือสำรวจซ่อมแซมบ้าน ฉบับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนกลับเข้าอยู่ในบ้านเรือน โดยเป็นการรวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจและซ่อมแซมบ้านหลังเกิดอุทกภัยถึง ขั้นตอนการสำรวจ นับตั้งแต่การเตรียมการก่อนสำรวจภายใน-ภายนอกบ้าน

อาทิ การสำรวจความมั่นคงแข็งแรง การสำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบส้วม ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ เตาแก๊ส รวมถึงการทำความสะอาดและการซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยคู่มือดังกล่าว จัดพิมพ์เป็นจำนวนทั้งสิ้น2,000เล่ม เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนชาวอุบลฯ ผู้ประสบอุทกภัยระหว่างการลงพื้นที่ด้วย

     

ทั้งนี้นายกสภาวิศวกร ได้จัดพิธีปล่อยคาราวาน “วิศวกรอาสา200ชีวิต ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างวิศวกรรมในพื้นที่อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สภาวิศวกร ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการสำรวจและซ่อมแซมบ้าน ฉบับผู้ประสบอุทกภัย” พร้อมติดตามข่าวสารและเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกรได้ที่เว็บไซต์www.coe.or.thหรือติดต่อสายด่วน 1303

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: