'กองสลากฯ' แชมป์! นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 4 หมื่นล้านบาท

'กองสลากฯ' แชมป์! นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 4 หมื่นล้านบาท
8 ตุลาคม 2562
2,071

สคร.เผยรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดิน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1 พันล้านบาท "สำนักงานสลากฯ" แชมป์นำส่งรายได้สงสุด

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมจำนวน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณที่ 168,000 ล้านบาท จำนวน 1,159 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมในปี 2562 รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย 

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับแรก หรือคิดเป็นสัดส่วนการนำส่งรายได้แผ่นดินถึง 88% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมดนั้น จะประกอบไปด้วย 1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่งรายได้ทั้งสิ้น 41,916 ล้านบาท 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มียอดการนำส่งรายได้รวม 29,198 ล้านบาท 3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มียอดนำส่งรายได้รวม 18,924 ล้านบาท 4.ธนาคารออมสิน มียอดนำส่งรายได้รวม 16,538 ล้านบาท

5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มียอดนำส่งรายได้รวม 10,903 ล้านบาท 6.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มียอดนำส่งรายได้รวม 10,500 ล้านบาท 7.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มียอดรวมนำส่งรายได้ 5,646 ล้านบาท 8.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มียอดนำส่งรายได้รวม 5,582 ล้านบาท 9.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มียอดรวมนำส่งรายได้ 5,500 ล้านบาท และ 10.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มียอดนำส่งรายได้ 4,760 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ ที่เหลือจะมียอดรวมนำส่งรายได้ทั้งสิ้น 19,692 ล้านบาท

 

157052529618

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2563 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจ และกิจการฯ จำนวน 188,800 ล้านบาท โดย สคร. จะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง