ทบ.เริ่มใช้ 'พลทหารต้นแบบ' ฝึกทหารใหม่ พ.ย.นี้

ทบ.เริ่มใช้ 'พลทหารต้นแบบ' ฝึกทหารใหม่ พ.ย.นี้
7 ตุลาคม 2562
1,352

ทบ.เดินหน้านโยบายพัฒนากำลังพลต้นน้ำ โดยจะเริ่มใช้ “พลทหารต้นแบบ” ตามแนวทางพระราชทาน” ฝึกทหารใหม่ ในผลัด 2/2562 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.62 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยก่อนการประชุมได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ 5 นักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตอาสา จากการประสบเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุรถยนต์ เมื่อ 29 ก.ย.2562 ที่ จ.เพชรบุรี

สาระสำคัญของการประชุม ได้มีการชี้แจงและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกองทัพบกในช่วงปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและงานตามนโยบายเร่งด่วน เช่น การสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด อาวุธสงคราม สินค้าเกษตรนำเข้าผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ภาพรวมของงานด้านความมั่นคงดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตามในเดือน ต.ค.นี้

กองทัพบกเตรียมจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 3 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค.2562 โดยหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนงานที่ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งงานป้องกันประเทศ ปัญหายาเสพติด งานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดูแลช่วยเหลือประชาชน การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังคงให้ความสำคัญกับการสานต่อเรื่องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยทหารและกำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนากำลังพลต้นน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ได้แก่การปรับหลักสูตรการฝึก การสอนนักศึกษาวิชาทหาร แบบ Active learning และการเน้นคุณภาพครูฝึกที่ต้องเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชน รวมถึงนโยบายการยกระดับมาตรฐานการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก โดยนำหลักสูตร “พลทหารต้นแบบ” ตามแนวทางพระราชทาน มาเป็นแนวทางในการฝึกและปรับโครงสร้างหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ในเดือน พ.ย.2562 นี้ ควบคู่ไปกับนโยบายเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว คือการเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ในเรื่องการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลและหลักนิยมทางทหาร โดยเฉพาะการส่งกำลังพลไปฝึกร่วมกับกองทัพมิตรประเทศ นั้น ในปีที่ผ่านมากองทัพบกได้เปิดมิติใหม่ในเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อเดือน พ.ค.2562 ได้ส่งกองร้อยทหารราบเดินทางไปฝึกร่วมกับกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก ภายใต้ รหัส “Lightning Forge”

ล่าสุดขณะนี้ ยังได้ส่งกองร้อยทหารราบไปเข้าร่วมประเมินผลการฝึกกับหน่วยทหารราบเบา กองทัพบกสหรัฐฯ ที่รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 23 ก.ย. – 7 ต.ค.2562 ทั้งนี้กองทัพบกสามารถนำบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกผสมกับมิตรประเทศไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักนิยมและการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งมีนโยบายที่จะส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศในลักษณะดังกล่าวในปีต่อไปด้วย

จากนโยบายส่งเสริมกำลังพล ครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพในห้วงระยะเวลาหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านให้ได้รับโอกาสและมีความเชี่ยวชาญในความสามารถพิเศษให้มากขึ้นนั้น ที่ประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการค้นหาและให้การสนับสนุนบุคลากรดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับกำลังพล หน่วยงานและประเทศ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้หน่วยทหารดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือกำลังพลที่พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิ การดำเนินชีวิตให้มีความต่อเนื่อง เป็นการแสดงความห่วงใยของกองทัพบก และเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่พิการ ทุพพลภาพ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ย้ำถึงการเตรียมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบก รวมทั้งจะเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่9 ต.ค.62 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง