เมืองไทยไม่ใช่ 'สมาร์ทชิตี้'

เมืองไทยไม่ใช่ 'สมาร์ทชิตี้'
8 ตุลาคม 2562
259

สมาร์ทซิตี้ คือเป้าหมายหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่าด้วยการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ผ่านรูปแบบการพัฒนาที่เรียกว่า “สมาร์ทซิตี้”

สมาร์ทซิตี้ ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การเดินทางสัญจรตลอดจนการสร้างโอกาสการทำงานและการศึกษา

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย ความคาดหวังเรื่องสมาร์ทซิตี้ ก็ยังเป็นเรื่องของความคาดหวังแห่งอนาคตต่อไปหากจะเทียบกับเมืองต่างๆในโลก  สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) เผยถึงผลการจัดอันดับด้านการจัดการเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ซึ่งหากเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะพบว่า กรุงเทพของไทยอยู่ในอันดับรั้งท้ายและอยู่ในกรอบที่ยังไม่เข้าข่ายการเป็นสมาร์ทซิตี้เท่าที่ควร 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-รัฐนำร่องดัน 4 เมืองเก่า “สมาร์ทซิตี้”

-'เมียนมา'ดึงทุนต่างชาติพัฒนา 'ย่างกุ้งสมาร์ทซิตี้'

-สำรวจ 'ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้' สะท้อน 'ปัญหาพัฒนาเมือง'

-เปิดโมเดล 'ม.สงขลานครินทร์' ต้นแบบสมาร์ทซิตี้แห่ง

  • 1/1
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: