'ร.10' มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เกาหลี เนื่องในวันก่อตั้งชาติ

'ร.10' มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เกาหลี เนื่องในวันก่อตั้งชาติ
3 ตุลาคม 2562
268

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ต.ค.62 ตุลาคม 2562

ฯพณฯ นายมูน แจ-อิน
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
กรุงโซล

ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐเกาหลี การมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดีนับเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งต่อสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกัน มิตรภาพและความร่วมมือซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศจะเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง