มารู้จัก'10อันดับ'โรงเรียนนานาชาติ 

มารู้จัก'10อันดับ'โรงเรียนนานาชาติ 

ร.ร.นานาชาติไทย เติบโต 6-7 หมื่นล้านบาท มากที่สุดในเซาท์อีสเอเชีย ขยายตัว 7-8% ต่อปี Shrewsbury international school ครองแชมป์ค่าเทอมแพงที่สุดอันดับ 1 เกือบล้านบาทต่อปี

     สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย เผยภาพรวมโรงเรียนนานาชาติ ปี 2561 โดย พบว่า มีมูลค่าตลาด 6-7 หมื่นล้านบาทขยายตัวอยู่ที่ 7-8% ต่อปี มีทั้งหมด 207 แห่ง แบ่งเป็น ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 95 แห่ง และ ต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ประมาณ 11 แห่ง เชียงราย ประมาณ 2 แห่ง พัทยา ประมาณ 2 แห่ง ชลบุรี ประมาณ 2 แห่ง สงขลา ประมาณ 3 แห่ง ภูเก็ต ประมาณ 10 แห่ง อุดรธานี ประมาณ 2 แห่ง และขอนแก่น ประมาณ  2 แห่ง

     มีอัตราการเติบโตปีละ 9% ซึ่งนับว่าเติบโตมากที่สุดในเซาท์อีสเอเชีย โดยใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเติบโตดับเบิ้ลดิจิต 4 ปีซ้อน มีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 141 แห่ง นักเรียนจำนวน 55,000 คน ครู 7,730 คน เติบโต 5% ต่อปี และหากรวมนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะมีจำนวน 75,000-76,000 คน ครูประมาณ 10,000 คน

S__23773246

     สำหรับ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB) ซึ่งมีโรงเรียนในเครือที่เปิดสอนแล้วทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ สาขาประชาอุทิศ, สาขาเอกมัย, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาเชียงใหม่ และ สาขาธนบุรี มีรายได้และกำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในปี 2560 มีรายได้ 746 ล้านบาท กำไร 103.5 ล้านบาท ปี 2561 รายได้ 947 ล้านบาท กำไร 17.9 ล้านบาท และครึ่งปีแรก 2562 รายได้ 541.25 ล้านบาท กำไร 94.5 ล้านบาท

     ค่าบริการการศึกษา ปี 2560 จำนวน 3.8 แสนบาท/คน/ปี, ปี 2561 จำนวน 4.2 แสนบาท/คน/ปี และครึ่งปีแรก 2562 จำนวน 4.2 แสนบาท/คน/ปี โดยมีจำนวนนักเรียนปี 2560 จำนวน 2,061 คน ปี 2561 จำนวน 2,369 คน และ ครึ่งปีแรก 2562 จำนวน 2,375 คน

     ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนนานาชาติเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ อธิบายว่ามี 7 ประเด็นสำคัญคือ 1.คุณภาพหลักสูตร ต้องได้รับมาตรฐานทั้งไทยและต่างชาติ 2.มีความร่วมมือกับโรงเรียนในต่างประเทศที่ได้รับความนิยม 3.ทำเลที่ตั้งของโรงเรียน ต้องสะดวกต่อการเดินทาง เพราะอย่างที่ทราบว่ากรุงเทพฯ มีปัญหาการจราจร ดังนั้น ทำเลที่ตั้งของโรงเรียนต้องอำนวยความสะดวกการเดินทางมาเรียนของนักเรียน

      4.ครูผู้สอน ต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้ถ่ายทอดและพร้อมช่วยเหลือนักเรียนในทุกเรื่อง 5.เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน 6.สภาพแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนการสอน และ7.จุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมีจุดเด่นเฉพาะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้โรงเรียนนานาชาติ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ปกครอง

    “ที่สำคัญการเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ยังคงสอน ปลูกฝังในเรื่องของความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และแต่ละโรงเรียนก็จะมีสัดส่วนของนักเรียนไทยและต่างชาติ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นไทย และความหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือกับโรงเรียนยอดนิยมในต่างประเทศ ทำให้เมื่อจบการศึกษาเด็กได้มาตรฐานเท่ากับเด็กที่เรียนในต่างประเทศ” ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าว

      จากการจัด 10 อันดับ ร.ร.นานาชาติที่ค่าเทอมแพงที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑล อันดับ 1 ได้แก่ Shrewsbury international school (British) ค่าเทอม 552,900 – 993.300 บาท/ปี ถัดมา ได้แก่ International School Bangkok (American, IB) 536,000 – 974,900 บาท/ปี, NIST International School (IB) 515,600 – 937,900 บาท/ปี, Harrow International School (British) 448,900 – 934,900 บาท/ปี, Banhkok Patana School (British, IB) 421,500 – 820,500 บาท/ปี, Concordian International School (IB) 492,200 – 757600 บาท/ปี

      KIS International School (IB) 347,400 – 731,300 บาท/ปี, Berkeley International School (American) 443,675 – 717,158 บาท/ปี, Ruamrudee International School (American) 378,400 – 709,500 บาท/ปี และ Anglo Singapore International School (British, Singapore) 297,300 – 683,000 บาท/ปี

     ขณะที่ Verso International School (American) เปิดการสอนในปี 2563 ค่าเทอม 320,000 – 960,000 บาท/ปี และ BASIS International School (American) ซึ่งเปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2562 ค่าเทอม 500,000 – 800,000 บาท/ปี