โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 22,934 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 22,934 ราย
19 กันยายน 2562
10,332

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 22,934 ราย

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 22,934 ราย ดังนี้

244474

244475

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/052/1.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/052/451.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง