ป.ป.ส.พร้อมสนับสนุนกัญชาของกลางผลิตยา

ป.ป.ส.พร้อมสนับสนุนกัญชาของกลางผลิตยา
18 กันยายน 2562
840

ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลางกว่า 3,500 กก. ให้ 8 หน่วยงาน นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แนะผู้ป่วยต้องการใช้ยากัญชาเร่งพบแพทย์

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ป.ป.ส. เดินหน้าสนับสนุนกัญชาแก่หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์เพื่อใช้ในทางการวิจัย หรือประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนกัญชาของกลางเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ผลิตและครอบครองกัญชา ซึ่งในขณะนี้ได้สนับสนุนกัญชาของกลางแก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ไปแล้ว 6 หน่วยงาน จำนวน 1,689 กิโลกรัม

ขณะนี้ยังมีอีก 8 หน่วยงาน ที่รอการพิจารณาอนุญาตให้ผลิตและครอบครองกัญชาจาก อย. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย รวมจำนวนที่ขอสนับสนุน 3,512 กิโลกรัม โดยในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ป.ป.ส. ได้จัดประชุมพิจารณาส่งมอบกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก อย. อีก 1 หน่วยงาน เป็นกัญชาของกลางจำนวน 50 กิโลกรัม

“การขอใช้ประโยชน์จากกัญชาของกลางนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ โดยป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนกัญชาของกลางแก่หน่วยงานที่มีความต้องการเพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และขอย้ำว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดมีโทษตามกฎหมาย หากประชาชนมีความต้องการใช้ประโยชน์เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ควรพบปรึกษาแพทย์”นายนิยมกล่าว

ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.62 ป.ป.ส. ได้สนับสนุนกัญชาของกลางให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว 6 หน่วยงาน คือ

1. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาจากตำรับยาหมอพื้นบ้าน

2. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 662 กิโลกรัม เพื่อนำกัญชาดังกล่าวไปทำน้ำมันกัญชา และดำเนินการจ่ายน้ำมันกัญชาเพื่อติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรค

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อดำเนินการในโครงการวิจัย นำมาพัฒนายาต้นแบบใช้ในการรักษาผู้ป่วย

4. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จำนวน 7 กิโลกรัม เพื่อนำกัญชาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเป็น ยาตำรับศุขไสยาศน์

5. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร และเพื่อทดสอบการออกฤทธิ์การต้านมะเร็งในหลอดทดลอง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง