'ชวน' ยึดข้อบังคับประชุม คุมอภิปรายซักฟอก รบ.

'ชวน' ยึดข้อบังคับประชุม คุมอภิปรายซักฟอก รบ.

“ชวน” ยึดข้อบังคับประชุม คุมอภิปรายซักฟอก รบ.เห็นด้วยแก้รธน. ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดพิเศษ วันที่ 18 กันยายน เพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ว่า สภาฯ ได้นัดประชุมตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เหมือนกับการประชุมสภาฯ ประจำสัปดาห์เป็นปกติ แต่ในรายละเอียดเป็นการพิจารณาตามญัตติที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ คือ ให้ซักถามและให้คำแนะนำใน  2 ประเด็น ทั้งนี้ตนไม่กังวลต่อการประชุมวาระดังกล่าวเพราะเชื่อว่าส.ส.ทุกคนต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อบังคับการประชุม ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมสภาฯ วาระดังกล่าวประชานอาจไม่ได้รับประโยชน์นั้น ตนขอให้ฟังรายละเอียดจากการประชุม

นายชวน ยังกล่าวถึงกรณีข้อเสนอของส.ว. ที่ขอให้ใช้อำนาจประธานรัฐสภา ตั้งกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีผู้ใดส่งคำเสนอ  ทั้งนี้ตนเห็นว่าหากทางไหนทุกฝ่ายหารือร่วมกันได้จะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนการพิจารณาของสภาฯ ซึ่งเลื่อนญัตติที่ให้สภาฯ​ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ นั้น จากนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะได้รับการพิจารณา 

“ผมว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากพิจารณาร่วมกันจากทุกฝ่ายถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การพิจารณาญัตตินั้นเป็นภารกิจของฝ่ายผู้แทนราษฎร” นายชวนกล่าว