ลุ้นปลดล็อก“ผังเมืองภูเก็ต” ดันตลาดไมซ์สู่เวิลด์คลาส

ลุ้นปลดล็อก“ผังเมืองภูเก็ต” ดันตลาดไมซ์สู่เวิลด์คลาส
13 กันยายน 2562
2,100

“ภูเก็ต” ลุ้นปลดล็อกผังเมืองใหม่ หนุนเอกชนขึ้นศูนย์ประชุมฯขนาดใหญ่รองรับกว่า 4-5 พันคน ต่อจิ๊กซอว์ตลาดไมซ์ภูเก็ตสู่ระดับเวิลด์คลาส “เฉลิมลักษณ์” นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเผย “จังซีลอน-เซ็นทรัลกรุ๊ป” สนใจลงทุน

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า จากทิศทางการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองไมซ์ (การจัดประชุม สัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และแสดงสินค้า) ระดับเวิลด์คลาส ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน มองว่าภูเก็ตยังจำเป็นต้องมีศูนย์ประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่ รองรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 4-5 พันคน

“เรื่องการพัฒนาศูนย์ประชุมฯขนาดใหญ่ใน อ.ป่าตอง มีพูดกันมานานเป็น 10 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด เพราะยังมีอุปสรรค ติดขัดข้อกฎหมายทั้ง พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดว่าการก่อสร้างอาคารต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 6 พันตารางเมตร และสูงไม่เกิน 23 เมตร โดยปัจจุบันทางเทศบาลได้ยื่นเรื่องขอแก้ไขผังเมืองไปแล้ว น่าจะช่วยผ่อนคลายทำให้การก่อสร้างอาคารใหญ่เกิดขึ้นได้ และขณะนี้มีเอกชนแสดงความสนใจอยากลงทุนก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ 2 ราย คือเจ้าของศูนย์การค้าจังซีลอน และเซ็นทรัลกรุ๊ป”

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มีโอกาสปลดล็อกผังเมืองใหม่ของภูเก็ต เพื่อเอื้อต่อการลงทุนสร้างศูนย์ประชุมฯขนาดใหญ่ โดยขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการปรับปรุงเพื่อประกาศต่อไป หากรัฐบาลสนใจพัฒนาศูนย์ประชุมฯขนาดใหญ่รองรับ 4-5 พันคน ก็มีที่ดินราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ ใน อ.ถลาง เป็นตัวเลือก

“คาดว่าจะเห็นความชัดเจนของการพัฒนาศูนย์ประชุมฯขนาดใหญ่ราวปี 2564 เพราะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็สนใจประมูลสิทธิ์ดึงงานไมซ์ขนาดใหญ่มาจัดในภูเก็ตเช่นกัน หากประมูลได้ ก็มีความจำเป็นต้องพัฒนาศูนย์ประชุมฯขนาดใหญ่เพื่อรองรับ โดยหนึ่งในงานใหญ่ที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ภูเก็ตเพิ่งมีมติเห็นชอบให้ภูเก็ตไปประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ คืองานเวิลด์ เอ็กซ์โป (World Expo) ปี 2027 หรือ 2028 นอกจากนี้ยังมีงานไมซ์ขนาดใหญ่ของยูเนสโกในปี 2022 ภูเก็ตจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาร่วมงาน”

ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาสของทีเส็บ ได้วางวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็นเมืองประชุมไมซ์ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ด้วยความสวยงามทางทะเลและความหลากหลายของวัฒนธรรมระดับโลก มุ่งผลักดันการจัดงานไมซ์ในภูเก็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยบริการชั้นเลิศ พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานความรู้เพื่อให้การจัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ก้าวสู่มาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมการทำงานอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง