'พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ'ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯหุ้น'เอสวีไอ'ที่ราคา4.85บ./หุ้น

'พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ'ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯหุ้น'เอสวีไอ'ที่ราคา4.85บ./หุ้น
12 กันยายน 2562
1,124

'เอสวีไอ'แจ้ง 'พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ' ทำเทนเดอร์ฯ จำนวน1,168.94 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ4.85 บาท วอแรนซ์ อีก30ล้านหน่วย ที่ราคา0.41บาท ในวันที่ 26 ก.ย.-1 พ.ย.62 ชำระราคา 5พ.ย.62 แจง ไม่มีแผนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ(ผู้ทำคำเสนอซื้อ)แจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) จำนวนรวม 1,168.94 ล้าน หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 54.29 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 30 ล้านหน่วย โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 4.85 บาทและราคาเสนอซื้อ SVI-W3 หน่วยละ 0.41 บาท กำหนดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ 26 ก.ย.-1 พ.ย.2562 โดยกำหนดวันชำระราคาวันที่5พ.ย.2562

ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 984.26 ล้านหุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 45.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 45.71 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกการทำคำเสนอซื้อได้ หากสินสุดระยะเวลาซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้น ในการทำคำเสนอซื้อนี้มีจำนวนน้อยกว่า 415.32 ล้านหุ้น หรือคิด เป็น19.29%ของหุ้นสามัญที่ออกเสนอขายแล้วทั้งหมดและคิดเป็น19.29%ของสิทธิออกเสียงแล้วทั้งหมดของบริษัท


นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารบริษัท โครงสร้างการบริหารงานและวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในระยะ12เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-'เอสวีไอ'ราคาหุ้นพุ่ง20%รับข่าวเทนเดอร์ ราคาสูงกว่า

-หุ้นเอสวีไอร่วงรับข่าวไฟไหม้

-เอสวีไอสรุปซื้อกิจการปลายปี

-เอสวีไอลั่นปี'57จะเป็นปีที่ดีที่สุดของบริษัท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:
SVI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง