'ชวน' บอกญัตติแก้รธน.​ไม่ใช่เรื่องด่วน

'ชวน' บอกญัตติแก้รธน.​ไม่ใช่เรื่องด่วน

ประธานสภาฯ บอกญัตติแก้รธน.​ไม่ใช่เรื่องด่วน-พิจารณาตามลำดับ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อข้อเรียกร้องของส.ส.ที่เสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เลื่อนการพิจารณาเป็นเรื่องด่วนเพื่อให้ทันต่อสมัยประชุมสภาฯ สามัญครั้งที่หนึ่ง ซึ่งจะปิดสมัยวันที่ 18 กันยายน ว่า ต้องพิจารณาตามวาระปกติ ที่ไม่ใช่เรื่องด่วน อย่างไรก็ตามในวันที่ 13 กันยายน ซึ่งสภาฯ​จะมีการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเฉพาะญัตติที่บรรจุในระเบียบวาระประชุม ที่มีค้างกว่า 100 เรื่อง