ซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 3

ซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 3
3 กันยายน 2562
2,279

กองทัพเรือ ทำการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 3

กองทัพเรือ ทำการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันนี้ (3 ก.ย.62) เวลา 15.45 น. กำลังพลประจำเรือจำนวน 2,200 นาย เคลื่อนขบวนเรือออกจากจุดตั้งขบวนเรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน

จากนั้น ขบวนเรือเคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ มีรูปขบวนเรือ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ได้แก่

10505552811420

ริ้วสายกลาง เป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม เป็นเรือสำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน

10505553099705

ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

10505553170390

ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ ส่วนการซ้อมกำหนดแผนการซ้อมครั้งต่อไป นับเป็นครั้งที่ 4 วันที่ 10 ก.ย.62 การซ้อมย่อย ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ก.ย.62

10505553249516

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 6 วันที่ 23 ก.ย.62 การซ้อมย่อย ครั้งที่ 7 วันที่ 27 ก.ย.62 การซ้อมย่อย ครั้งที่ 8 วันที่ 3 ต.ค.62การซ้อมย่อย ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ต.ค62 การซ้อมย่อย ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ต.ค.62

10505553319532

ส่วนการซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ต.ค.62การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ต.ค.62 สำหรับงานพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ต.ค.62

10505553493158

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง