ประกันสังคม เผยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนไตรมาส2ปี62 สูง3หมื่นกว่าล้าน

ประกันสังคม เผยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนไตรมาส2ปี62 สูง3หมื่นกว่าล้าน
22 สิงหาคม 2562
1,451

"เลขาธิการ สปส." เผย "ประกันสังคม" สร้างผลตอบแทน จากการลงทุนไตรมาส 2 ปี 2562 สูงถึง 3 หมื่นกว่าล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ว่า สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 30 มิถุนายน 2562 มีเงินลงทุนจำนวน 2.02 ล้านล้านบาท

เลขาธิการ สปส. แจกแจงรายละเอียดว่า ประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลจำนวน 1.41 ล้านล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 611,017 ล้านบาท โดยเงินลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น หลักทรัพย์ที่มีความมั่งคงสูงร้อยละ 78.5 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 21.5 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 และอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด

"ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2562 ตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน 2562 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมได้ จำนวน 30,620 ล้านบาท" เลขาธิการ สปส. กล่าว

ad96hgafac58bak6chcaa

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิ จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตน ทั้ง 7 กรณี อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวนสถานประกอบการ รวมทั้งข้อมูล การลงทุนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการบริหารกองทุนและสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคมสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาสิทธิประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง