อาเซียนลงมติรีดรายได้ "โอทีที"

อาเซียนลงมติรีดรายได้
23 สิงหาคม 2562 | โดย ปานฉัตร สินสุข
2,819

กสทช.เล็งชงบอร์ดสรุปโมเดลก่อนส่งรัฐบาล

กสทช.เผยที่ประชุมเรกูเลเตอร์อาเซียน 10 ประเทศลงมติเห็นชอบในหลักการเก็บรายได้จากผู้ให้บริการโอทีที หลังมีทราฟฟิกวิ่งบนโครงข่ายโทรคมฯมหาศาลกินแบนด์วิธการใช้งาน ระบุตามกรอบแนวทางต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน-เอกชนต้องอยู่ได้ “ฐากร” ระบุหลังจากนี้ไทยเตรียมสรุปโมเดลหารายได้ให้ชัดเจน ย้ำชัดไม่ใช่วิธีการเก็บภาษี แต่ต้องเป็นรูปแบบของรายได้เข้าประเทศ พร้อมเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดก่อนได้มติ ชงต่อครม.อนุมัติต่อไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า วานนี้ (22 ส.ค.) การประชุมผู้นำองค์กรกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน หรือ ประชุม ASEAN Telecommunication Regulator’s Council : ATRC ครั้งที่ 25 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นเสร็จสิ้นแล้ว

ที่ประชุมมีมติร่วมกันในหลักการจากประเทศเพื่อนสมาชิก 10 ประเทศ ในการจัดเก็บรายได้ (ไม่ใช่ภาษี) จากผู้ให้บริการโอเวอร์ เดอะ ท๊อป (โอทีที) ตามที่มีการเสนอแนวทางในการจัดเก็บไป 3 ประเด็นก่อนหน้านี้ โดยหลังจากนี้ให้ประเทศเพื่อนสมาชิกนำมติกลับไปพิจารณาหารือกับผู้นำประเทศและรัฐบาลของตัวเอง จากนั้นหากต้องการเพิ่มเติมถ้อยคำหรือแก้ไขในรายละเอียดก็ให้ส่งกลับมาภายใน 1 เดือน ซึ่งสุดท้ายแล้วจะบันทึกลงไปเป็นมติผลการประชุมที้เกิดขึ้นในปีนี้อย่างเป็นทางการ

ในส่วนของประเทศไทยนั้น เลขาธิการกสทช.ระบุว่า ผลจากการหารือ และมติที่ได้กำลังรวบรวมและเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ต่อไป และเมื่อได้เป็นแนวทางหรือรูปแบบจัดเก็บรายได้จากโอทีทีแล้วจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ทั้งนี้ การกำหนดการเก็บค่าบริการโอทีที จะเป็นการกำหนดกรอบกว้าง เพื่อให้แต่ละประเทศลงรายละเอียดที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศเอง ซึ่งประเทศไทยได้เสนอเงื่อนไขในการเก็บค่าบริการโอทีทีใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อค่าบริการของประชาชน 2.ต้องมีรายได้เข้าประเทศ และ 3.ขอให้โอทีทีให้ความร่วมมือ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ดี ตัวแทนจากสิงคโปร์และมาเลเซียได้กล่าวในที่ประชุมว่า การเก็บรายได้จากโอทีทีของประเทศเขานั้นจะกำหนดเป็นการเก็บรายได้จากการดำเนินการและเก็บภาษีเลย เพราะมีผู้ให้บริการโอทีทีมาตั้งสำนักงานใหญ่อยู่หลายบริษัท ซึ่งรูปแบบเป็นภาษีนิติบุคคล

กสทช.เองก็ต้องหาโมเดลในการจัดเก็บรายได้เข้าประเทศต่อไป แต่ยืนยันว่าจะไม่ได้อยู่รูปแบบของภาษี เพราะเราไม่ใช่กรมสรรพาสามิต หรือสรรพากร แต่คงต้องดูปริมาณการใช้แบนด์วิธที่มาวิ่งบนโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเรื่องนี้จะนำเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.อีกครั้ง”

สำหรับข้อเสนอแนวทางจัดเก็บรายได้โอทีทีก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย แนวคิดแรก ผู้ให้บริการโซเชียล มีเดีย และโอทีที มาลงทุนเปิดบริษัทในประเทศไทยโดยถือหุ้นในอัตรา 51% จากนั้นมีการเก็บรายได้ แนวคิดที่สอง จัดเก็บรายได้โดยคำนวณจากปริมาณข้อมูลที่วิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ แต่ทั้งสองแนวคิดไม่ได้รับการยอมรับแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฎิบัติได้ยาก

ขณะที่ แนวคิดที่สาม จะมีการตั้งเกตเวย์กลางร่วมระหว่างทุกประเทศในอาเซียน เมื่อผู้ใช้บริการต้องการชำระค่าบริการให้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียหรือผู้ให้บริการโอทีที จะต้องมาชำระผ่านเกตเวย์กลาง โดยเกตเวย์จะทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล และหักรายได้ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บส่วนหนึ่งเป็นรายได้เข้ารัฐของแต่ละประเทศแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง