มท.2 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยแล้ง

มท.2 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยแล้ง
18 สิงหาคม 2562
894

"นิพนธ์" รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภาวะแล้ง ฝนทิ้งช่วงที่ศรีสะเกษ

วันนี้ (18 ส.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภาวะฝนแล้ง ในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ลงพื้นที่ จุดที่ 1 ลานเอนกประสงค์หนองใหญ่ไพรบึง หมู่ที่ 15 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จ.ศรีสเกษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์ฝนแล้งในพื้นที่จ.ศรีสะเกษ เพื่อรายงานต่อคณะตรวจเยี่ยม

          ทั้งนี้ รมช.นิพนธ์ พบปะประชาชนในพื้นที่ที่มาต้อนรับ และมอบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน การรณรงค์การให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค แก่ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน รวมถึงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

จากนั้น ลงพื้นที่จุดที่ 2 ตรวจพื้นที่ระบบประปาและโครงการขุดลอกพื้นที่เพื่อเก็บกักน้ำ ณ หนองไฮ หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

และในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ในจุดที่ 3 และ จุดที่ 4 เพื่อ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำแล้งที่บ้านอะลางหมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง