โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ตรวจฯคมนาคม 3 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ตรวจฯคมนาคม 3 ราย
16 สิงหาคม 2562
1,686

ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง "ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม" 3 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/204/T_0010.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง