โปรดเกล้าฯให้ 'พล.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา' เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

โปรดเกล้าฯให้ 'พล.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา' เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
16 สิงหาคม 2562
4,184

โปรดเกล้าฯให้ "พล.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา" พ้นจากข้าราชการทหาร และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

640_i9jbjiaghk75jbbj8ae6c

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง