นายกฯ ให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา ให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง

นายกฯ ให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา ให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง
14 สิงหาคม 2562
713

นายกฯ และภริยา นำคณะรัฐมนตรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา ให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ให้ยิ้มสู้ รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส และเครือข่าย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยมีนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับ

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึง นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้การต้อนรับด้วยการเล่นอังกะลุง บรรเลงเพลง ใครหนอ อิ่มอุ่น ค้างคาวกินกล้วย นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้อง พร้อมกล่าวให้กำลังใจเด็กผู้พิการทางสายตา ให้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถเท่าเทียมกัน ขอให้ทุกคนเข้มแข็งมีกำลังใจ ขอให้ยิ้มสู้ รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

จากนั้นนักเรียนร่วมร้องเพลงประสานเสียง “ยิ้มสู้” ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2495 เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอด

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวคำสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส มอบของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนประจำ และเดินชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และห้องเรียนอนุบาล ปลูกต้นไม้พุดน้ำบุศย์ และร่วมบันทึกเสียง ณ ห้องอัดเสียง ทำสมุดเขียนอักษรเบรลล์

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม และภาคเครือข่าย ได้ร่วมเล่นฟุตบอล และแข่งชักเย่อกับคณะครู นักเรียนที่สนามกีฬาของโรงเรียน จากนั้นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส ภาคีเครือข่ายได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

สำหรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อปี2502 นับเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความข่วยเหลือคนพิการทางการเห็นในด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อให้คนพิการมีโอกาสที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมูลนิธิมี 5 ส่วนงาน ดังนี้ 1) โรงเรียนสอนคนตาบอด 2) ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 3) ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 4) ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 5) ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง