'ไทยคม'ไตรมาส 2/62 ขาดทุนสุทธิ 135 ลบ.

'ไทยคม'ไตรมาส 2/62 ขาดทุนสุทธิ 135 ลบ.

'ไทยคม' เผย ไตรมาส 2/62 ขาดทุนสุทธิ 135 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 251.32 ล้านบาท เหตุ รับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม 137 ล้านบาท ชี้ หากไม่รวมรายการพิเศษงวดนี้มีกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท ขณะที่งบงวด 6 เดือน 62 ขาดทุนสุทธิ 168.09 ล้านบาท จา

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ไตรมาส 2ปี 2562 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 135 ล้านบาท ลดลง จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 251.32 ล้านบาท เนื่องจาก การรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวน 137 ล้านบาท ได้แก่ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากการเพิ่มค่าชดเชยของลูกจ้างตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 7) พ.ค. 2562 และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติไตรมาส 2ปี 2562 ที่ระดับ 2 ล้านบาท


ส่วนครึ่งปีแรก 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 168.09 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนกำไรสุทธิ 2,115.25 ล้านบาท