ภาพวาด 3 มิติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในสวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส

ภาพวาด 3 มิติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในสวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส
1 สิงหาคม 2562
3,019

ที่สวนศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส ได้เปิดพื้นที่ให้นิสิต บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจ ได้สัมผัสกับภาพจิตรกรรมเสมือนจริง 

สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์สันติ สิงห์สุ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เนรมิตพื้นที่กลางสวนฯ โดยใช้เทคนิคการวาดภาพให้สามารถลวงตาผู้ชมได้  ทำให้ผู้ชมสัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้สึกที่เหมือนจริง ประหนึ่งว่าผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรม

อาจารย์สันติ สิงห์สุ กล่าวว่า ผลงานภาพสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความสวยงามและสร้างสรรค์ โดยใช้งานศิลปะภาพจิตรกรรม 3 มิติ เพื่อเป็นที่ประกอบการถ่ายภาพของผู้มาเที่ยวชมสวนศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศิลปะที่เน้นให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมโดยการถ่ายภาพคู่กับผลงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์โดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพศิลปะประติมากรรมด้วยวัสดุที่เข้ากับสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเด่นของแลนด์มาร์ค สะท้อนศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวในมิติของยุค 4.0โดยการใช้งานศิลปะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างการท่องเที่ยวแบบร่วมสมัยและใช้ศิลปะสมัยใหม่สร้างการอยากมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงาน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สวนศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณข้างรั้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ใกล้สามแยกทางเข้าอาคารพลศึกษา กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน เชื่อมโยงกับพรรณไม้ ผ่านคำบอกเล่า "ตำนานป่าโคกหนองไผ่" ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ  ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการต่างๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรแบบผสมผสาน

ทั้งนี้ หากการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะได้ทำการเปิดพื้นที่อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดช่วงเวลาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนิสิต จัดพื้นที่เป็นลาน หรือซุ้มแสดงความสามารถทางด้านดนตรี  เสียงเพลง  ศิลปะ และการแสดงในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรและ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: