เสนอออก กม.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ

เสนอออก กม.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ
25 กรกฎาคม 2562
1,095

กลุ่มคนข้ามเพศเสนอยกร่าง พ.ร.บ.รับรองสิทธิหลังการแปลงการเพศ เปลี่ยนคำนำหน้านามในบัตรประชาชน เดินหน้าล่าหมื่นรายชื่อหนุนร่างกฎหมาย 10 มาตรา

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 14.00 น. นายยลดา สวนนก นายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย นายเจินเจิน บุญสูงเนิน นำกลุ่มคนข้ามเพศ เข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอยกร่างพ.ร.บ.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ ให้หญิงและชายไทยที่ผ่านการแปลงเพศมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป สามารถยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม ทำนิติกรรมสัญญาได้เสมือนคู่สมรสชายหญิง หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการทำนิติกรรม การแต่งกาย การเกณฑ์ทหาร สถานภาพสมรส รวมถึงการรับโทษจำคุก ทั้งนี้เชื่อว่าการที่มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจเป็นแกนนำในการรวบรวมรายชื่อผู้เสนอกฎหมายดังกล่าวให้ได้ 10,000 รายชื่อ จะนำไปสู่การพัฒนาการอยู่ร่วมกันของกฎหมายไทยที่เราจะมีเสรีภาพในความหลากหลายทางเพศ

ด้านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ตัวแทนรับมอบหนังสือ ในฐานะคณะทำงานประธานรัฐสภา กล่าวว่า ประธานสภาฯพร้อมรับเรื่องการเสนอกฎหมายและการร้องเรียนต่างๆ โดยร่างพ.ร.บ.รับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศ ปัญหาการเลือกปฏิบัติ คำนำหน้านาม และการทำนิติกรรม ซึ่งจะมีประมาณ 10 มาตรา เช่น การให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพศที่สำนักงานทะเบียน โดยชายและหญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศจะได้รับการเปลี่ยนคำนำหน้านามในบัตรประชาชนใหม่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้การทำธุรกรรมและนิติกรรมของคู่สมรสไม่ระบุเฉพาะคู่สมรสชายหญิงเท่านั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: