สตม.เสริมเขี้ยวเล็บ ยึดทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ

สตม.เสริมเขี้ยวเล็บ ยึดทรัพย์อาชญากรข้ามชาติ
24 กรกฎาคม 2562
1,895

สตม.เสริมเขี้ยวเล็บ จัดอบรม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน ปรับใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

​ตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของข้าราชการตำรวจไทยเป็นหนึ่งในโลกปัจจุบัน โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายให้ สตม. ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัยตรวจจับใบหน้า ควบคู่ไปกับการสืบสวน-สอบสวน มุ่งเน้นขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์ การขยายผลไปสู่การกระทำผิดตามกฏหมาย หรือ พ.ร.บ. อื่นที่จะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำโดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. ร่วมกับ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการฯ รรท. เลขาธิการ ปปง. จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน สามารถดำเนินคดีอาญาหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

​เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. เดินทางมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์งานสืบสวน และร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการเพิ่มเขี้ยวเล็บ พัฒนาการสืบสวน สอบสวนที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด นำวิธีการต่างๆ ที่ได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำไปปรับใช้เพื่อขยายผลการจัดกุมเครือข่ายผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินได้ต่อไป

ทั้งนี้ ทาง สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน ปราบปราม การกระทำความผิดในด้านต่างๆ ภายใต้การนำของพล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.ศฝร.ตม. ได้จัดการหลักสูตรฝึกฝนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความรู้ ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต และ​หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง