โปรดเกล้าฯ ให้เชิญ 'พระคันธารราษฎร์' ออกประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีมหามงคลฯ

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญ 'พระคันธารราษฎร์' ออกประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีมหามงคลฯ
21 กรกฎาคม 2562
3,769

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระคันธารราษฎร์ ที่ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน ออกประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีมหามงคลฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระคันธารราษฎร์ ที่ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน ออกประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562

พระคันธารราษฏร์องค์นี้ สูงจากฐานจรดพระรัศมี 87.50 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 49 เซนติเมตร มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับแบบวีราสนะ (ขัดสมาธิแบบขัดบัลลังก์ วางพระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย) แสดงปางขอฝน พระหัตถ์ขวากวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝน พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เรียว พระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา พระเศียรมีขมวดพระเกศาเรียงตามแนวตั้ง พระรัศมีดอกบัวตูม ครองอุตราสงค์ (จีวร) เปิดพระอังสาขวา ชายอุตราสงค์คลุมพระอังสาซ้าย ประทับบนปัทมาสน์ (ฐานบัว) ประกอบด้วยบัวคว่ำบัวหงายเหนือฐานแข้งสิงห์

พระคันธารราษฎร์ มีประวัติเป็นสองนัย นัยแรกซึ่งเป็นที่มาของพุทธลักษณะ กล่าวว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง พืชผลได้รับความเสียหาย พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะทรงอนุเคราะห์มหาชน จึงเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระโบกขรณี ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ ส่วนอีกนัยหนึ่งซึ่งเป็นต้นเค้าของชื่อปาง กล่าวว่า ในแคว้นคันธาระทางตอนเหนือของอินเดีย มีพระยานาคชื่อเอราปัถ เป็นผู้ให้น้ำ แต่เดิมพระยานาคตนนี้ก่อให้เกิดอุทกภัย ครั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนา จึงเป็นสัมมาทิฐิ บันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จึงเรียกพระพุทธรูปปางขอฝนตามชื่อแคว้นของพระยานาคผู้นับถือพระพุทธศาสนาว่า “พระคันธารราษฎร์”

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระคันธารราษฎร์ เมื่อพุทธศักราช 2326 เพื่อประดิษฐานเป็นประธานในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ ครั้นในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระคันธารราษฎร์ ขึ้นอีกองค์หนึ่ง เพื่อพระราชทานความสวัสดีแก่ประชาชน ให้ได้รับผลอันพึงประสงค์จากเกษตรกรรมและเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระคันธารราษฎร์ รัชกาลปัจจุบัน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญออกประดิษฐานเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญออกประดิษฐานเป็นประธานในพิธีมหามงคลนี้ เพื่อพสกนิกรทั้งหลายได้กราบสักการะเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิตและเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้ เป็นครั้งแรก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง