'สุวิทย์' เข้ากระทรวงวันแรก มอบ 3 พันธกิจหลัก

'สุวิทย์' เข้ากระทรวงวันแรก มอบ 3 พันธกิจหลัก
19 กรกฎาคม 2562
1,118

"รมว.อุดมศึกษาฯ" เข้ากระทรวงวันแรก มอบ 3 พันธกิจหลัก พัฒนาคน-พัฒนาองค์ความรู้-พัฒนานวัตกรรม เตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่21 เตรียมปลดล็อค มคอ.-ตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน3เดือนแรก รอรัฐบาลแถลงนโยบายก่อนมอบหมายงาน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางเข้ากระทรวงวันแรก และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง จากนั้นได้เข้าหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆประจำกระทรวง เพื่อรับฟังแนวทางการทำงานและเรื่องสำคัญที่ต้องผลักดัน

โดย นายสุวิทย์ บอกว่า ต้องรอให้รัฐบาลแถลงนโยบายก่อน แล้วจะนำกรอบนโยบายมาพูดคุยอีกครั้ง ซึ่งงานของกระทรวงมีขอบเขตที่ใหญ่ขึ้น ที่จะไปต่อยอดกับกระทรวงต่างๆอีกมาก และการจะพาประเทศไทยไปสู่อนาคต กระทรวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายของความคาดหวังของประชาชนได้อย่างแท้จริง และประเทศไทยตอนนี้มีกับดักมากมายโดยเฉพาะรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำ โอกาสทางการศึกษา และความขัดแย้งที่รุนแรง ซึ่งเป็น4กับดักสำคัญที่กระทรวงต้องมานั่งคิด และการเติบโตของประเทศไทยตอนนี้มีเพียงการเติบโตเชิงปริมาณซึ่งยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น กระทรวงที่จะต้องนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และจะต้องตอบโจทย์การเติบโตเชิงคุณภาพ ทั้งการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ เติมเต็มศักยภาพให้กับประชาชน โดยการลดความเหลื่อมล้ำที่ต้นทาง โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้

ทั้งนี้ สำหรับเรื่องที่ท้าทายคือ การนำพาประเทศก้าวพ้นกับดัก ทำให้กระทรวงนี้ถูกจัดตั้งขึ้น เพราะกระทรวงนี้มีบทบาทหลักในการวางรากฐานสู่อนาคต เพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งการพัฒนาคน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็น3พันธกิจสำคัญของกระทรวง คือการสร้างและพัฒนาคน สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีคุณค่า และการสร้าง พัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยและการสร้างคน กระทรวงนี้จะต้องสร้างพลังของประชาชนมากกว่าการสร้างพลังของตลาด โดยเมื่อนโยบายมาแล้ว ก็จะนำมาหารืออย่างเป็นทางการ

รมว. อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวอีกว่า กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ต้องสร้าง 3 สิ่งพันธกิจให้ได้ และสิ่งแรกที่จะเห็นใน 3เดือนแรกของกระทรวงนี้ คือ การปลดล็อค มคอ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตร โดยจะต้องถูกปลดล็อคภายใน1-2เดือน รวมถึงเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการ หากปลดล็อคได้ จะมีความคล่องตัวในการพัฒนาอาจารย์ได้ ทั้งการทำวิจัย และการสร้างคนร่วมกับภาคเอกชน

ในส่วนของมหาวิทยาลัย หลังจากนี้จะต้องไม่เน้น แค่บัณทิตอายุ21-22เพียงอย่างเดียว แต่ทุกช่วงวัยถือเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงต้องปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ และกระทรวงจะต้องยกระดับการเติมเต็มศักยภาพทักษะใหม่ๆให้กับผู้ที่ทำงานผ่านไป5-10ปีแล้ว เพื่อช่วบเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นและตอบโจทย์สำคัญในการเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่21

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: