'อิทธิพล' ขอดูรายละเอียดงบกระทรวงวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น 40%

'อิทธิพล' ขอดูรายละเอียดงบกระทรวงวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น 40%
18 กรกฎาคม 2562
951

"อิทธิพล คุณปลื้ม" รมว.วัฒนธรม ขอดูรายละเอียดงบกระทรวงวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น 40% ลดความซ้ำซ้อน จากเดิมอยู่ในวงเงิน 9,100 ลบ. แต่ปีนี้อยู่ที่ 14,000 ลบ. เพิ่มขึ้นมาก เน้นเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทำงานผสมผสานคนทุกช่วงวัย

วันนี้ (18ก.ค.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าทำงานท่ี่กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวันแรก โดย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระพิฆเนศ พระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี ชั้น 7 โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ระบุว่าจะทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยจะพิจารณาแผนงานและโครงการตามกรอบนโยบายรัฐบาล แผนงานเดิมที่เคยทำไว้แล้วจะสานต่อโครงการให้แล้วเสร็จ

11_47

โดยที่ตามกรอบงบประมาณที่ควรดำเนินการให้มีความคุ้มค่าของการลงทุนให้มากที่สุด โดยจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวแลุะกีฬา เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่าง ๆให้่เกิดควา่มคุ้มค่าของการลงทุนให้่มากที่สุด และเน้นการทำงานผสมผสานกับคนทุกช่วงวัยให้มากที่สุด

Capture

เนื่องจากงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นถึง 40 % จากเดิมอยู่ในวงเงิน 9,100 ล้านบาท. แต่ปีนี้อยู่ที่ 14,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งต้องไปดูรายละเอียดภาพรวมอีกที โดยเฉพาะโครงการที่ยื่นขอไปซึ่งขณะนี้ ยังไม่เห็นรายละเอียด ต้องขอดูรายละเอียดแผนงานของ กระทรวงวัฒนธรรมก่อน เพระไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซ้อนงานในหลายส่วน รวมถึงประเด็นที่กระทรวงวัฒนธรรม มักจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง