4 เขื่อนลุ่มเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้การเพียง 9%

4 เขื่อนลุ่มเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้การเพียง 9%
16 กรกฎาคม 2562
977

กรมชลประทาน เผย สถานการณ์4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา เหลือน้ำในอ่าง 34% แต่มีน้ำใช้การได้ 1,692 ล้าน ลบ.ม. หรือแค่ 9%

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SwOC) กรมชลประธานรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจําวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใน4 เขื่อนหลักรวมทั้งสิ้น 8,388 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)คิดเป็น 34% มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,692 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 9%ขณะที่ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จํานวน 1.58 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จํานวน 44.95 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,483 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ ดังนี้

"เขื่อนภูมิพล" มีปริมาณน้ำ 4,765 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 965 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จํานวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จํานวน 23.00 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 8,697 ล้าน ลบ.ม.

"เขื่อนสิริกิติ์" มีปริมาณน้ำ 3,421 ล้านลบ.ม. คิดเป็น36% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 571 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จํานวน 1.19 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จํานวน 19.09 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 6,089 ล้าน ลบ.ม.

"เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน" มีปริมาณน้ำ 152 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 169% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การ ได้ 109 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จํานวน 0.39 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จํานวน 2.16 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 787 ล้าน ลบ.ม.

"เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" มีปริมาณน้ำ 51 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น5% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 48 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จํานวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จํานวน 0.70 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 909 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูฝนปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งกําหนดแผนการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก จํานวนรวมทั้งสิ้น 4,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล จํานวน 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จํานวน 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จํานวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จํานวน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง