นายกฯ เปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต แก้ปัญหาจราจร

นายกฯ เปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต แก้ปัญหาจราจร
8 กรกฎาคม 2562
3,243

นายกฯ เปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต แก้ปัญหาจราจร สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ ตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลองอย่างเป็นทางการ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

10177117982220 (2)

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชมบูธและวีดิทัศน์ โครงการก่อสร้างทางลอดห้าแยกฉลอง การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง รวมแผนพัฒนาระบบรางด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรจังหวัดภูเก็ต จากนั้นจึงทำพิธีเปิดโดยสัมผัสลูกไฮบอล เพื่อเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลองอย่างเป็นทางการ ร่วมกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลองว่า จะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มสภาพคล่องในการเดินทางของพี่น้องประชาชน เพราะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรของประเทศทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนตามพื้นที่เมืองใหญ่ทุกเมืองในภูมิภาค

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลเป็นรัฐบาลของปวงชนชาวไทย เพราะรัฐบาลต้องทำหน้าที่ดูแลคนทั้งประเทศ สร้างความเท่าเทียมเป็นธรรม แก้ปัญหาโดยจะมีการวางแผนงบประมาณอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดกติกาที่เป็นธรรม ส่งเสริมการลงทุนทั่วประเทศ ทั้ง EECและ SEC โดยเป็นการพัฒนาที่ไม่ขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรที่สำคัญคือที่ดิน ดังนั้น ประโยชน์ต้องเป็นของประเทศและประชาชน ขณะเดียวกัน ประชาชนก็ต้องมีการปรับตัว เพราะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ภูเก็ตก็เป็นเมืองเศรษฐกิจเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ ดึงดูดการค้า การลงทุน และคนจากภูมิภาค จึงต้องมีการบริหารจัดการทั้งถนนหนทาง สาธารณูปโภค ขยะ สิ่งแวดล้อม และการจัดระเบียบชายหาด รวมทั้งการนำระบบเตือนภัยที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมทั้งการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางชีววิทยาทางทะเลของศูนย์ฯ และการอภิบาลสัตว์ทะเลที่ป่วยและบาดเจ็บ ก่อนปล่อยลงทะเล โดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจสอบถามการปฏิบัติงานและพูดคุยให้กำลังใจกับคณะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเต่าทะเล และพะยูนยามีล ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อร่วมชมการสาธิตการฝึกการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ต่อไป  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง