เศรษฐกิจ

พาณิชย์ดึงนวัตกรรมต่อยอด 'นมข้าว' ขึ้นชั้นอาหารสุขภาพ

กรมการค้าภายใน เปิดเกมใช้นวัตกรรมเชื่อมโยงข้าวนาแปลงใหญ่-นาอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวเป็นอาหารสุขภาพขึ้นห้างดังทำตลาดเพิ่มรายได้ชาวนา

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการนำนวัตกรรมเพื่อมาแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ซึ่งเป็นเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว เพราะน้ำนมข้าว อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย กรมฯ จึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมการบริโภคปัจจุบันที่ผู้ที่มีปัญหาแพ้สารอาหารต่างๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

โดยในด้านการผลิต ได้ทำการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ นาอินทรีย์ ผู้ผลิตแปรรูป กับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ส่วนด้านการตลาด ได้ประสานความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ได้แก่ โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต แม็คโคร เซเว่น อีเวฟเว่น และแมคแวลู ให้เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า

นอกจากนี้ ยังช่วยลดการนำเข้า เนื่องจากน้ำนมข้าวที่วางจำหน่ายในไทย ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาสูง แต่เกษตรกรไทยไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง

“การส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตในประเทศ โดยการร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังช่วยให้คนไทยได้บริโภคน้ำนมข้าวที่เป็นผลผลิตของคนไทย ในราคาที่เหมาะสม ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ต่อเนื่อง” นายวิชัยกล่าว (ภาพ-dbd.go.th)

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกรมฯ ได้จัดทำคลิปวีดิโอ “ซินเด้อ แล้วหล่า (น้ำนมข้าว)” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่ คนรักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำนมข้าวและหันมาบริโภคน้ำนมข้าวเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ นาอินทรีย์ เห็นความสำคัญของการเพาะปลูกข้าว รักษาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำนมข้าว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น