คาดการณ์ลงทุนระบบหุ่นยนต์

คาดการณ์ลงทุนระบบหุ่นยนต์
2 กรกฎาคม 2562
2,348

การผลิตแห่งอนาคต แรงงานส่วนใหญ่คือ หุ่นยนต์ จึงเกิดการผลักดันการลงทุนในระบบหุ่นยนต์ของอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกัน

ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีการส่งออกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ

รายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมการใช้งานเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ระบุว่า Industrial Robot คือระบบที่ใช้ในงานการผลิตแบบอัตโนมัติ เช่น งานสร้างรูปทรงโดยตัดเฉือนเนื้อวัสดุออก, งานประกอบ, งานตรวจสอบ, งานหยิบจับวัสดุ เป็นต้น

ส่วนService Robot คือระบบที่ใช้ในโรงงานผลิตหรือโกดังและใช้ในงานประเภทอื่นนอกเหนือจากงานการผลิตแบบอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์ประเภทนี้อาจมีแขนหรือไม่มีแขนก็ได้ โดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวได้และต้องทำงานร่วมกับมนุษย์มากกว่า Industrial Robot
หลายประเทศในอาเซียนมีการแข่งขันกันเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตมีความเชี่ยวชาญการใช้หุ่นยนต์ คาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้านดอลลาร์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง