ครม.ไฟเขียวปรับกรอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง

ครม.ไฟเขียวปรับกรอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง
25 มิถุนายน 2562
1,813

ครม.ไฟเขียวปรับกรอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง จากเดิม 80,000 บาทต่อครัวเรือน เป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน ส่งผลงบประมาณรวม 20 ปี เพิ่มขึ้น 6.5 พันล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 11.9%

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.มีเห็นชอบการขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มเป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน โดยให้เริ่มมีผลในปีงบประมาณ 2563 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ผ่านมาในปี 2553 – 2560 พบว่า งบประมาณในส่วนพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ผ่านมาในปี 2553 - 2561 มีราคาสูงขึ้น


ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอปรับแนวทางการอุดหนุนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย โดยขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาทต่อครัวเรือน เป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้การขอเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น (ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 20 ปี) จาก 55,200 ล้านบาท เป็น 61,793.342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,593.342 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น 11.94%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง