มูลค่าลงทุนอุตฯหุ่นยนต์ในเอเชีย

มูลค่าลงทุนอุตฯหุ่นยนต์ในเอเชีย

“หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่สามารถทำงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ควบคุม” คือที่สุดของความใฝ่ฝันของมนุษยชาติที่จะได้มีชีวิตที่สะดวก สบาย มีเวลาพักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

โดยส่งต่องานต่างที่ต้องทำให้เป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ ซึ่งไม่เพียงงานประจำหรืองานภายในบ้านเท่านั้น งานจำพวกเสี่ยงอันตรายก็สามารถให้หุ่นยนต์ทำแทนได้ แต่ความใฝ่ฝันนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใดและเมื่อไหร่ 

มูลค่าลงทุนอุตฯหุ่นยนต์ในเอเชีย

รายงานวิเคราะห์อุตสหกรรมการใช้งานเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์(Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า จะเผยให้เห็นถึงศักยภาพของไทยและประเทศในเอเชียในอุตสาหกรรมนี้ ที่สามารถนำไปสู่การตอบคำถามข้างต้นได้

ในส่วนของไทยภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งได้ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ เพื่อสนองความต้องการที่จะมีขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์นี้ไม่ได้มีแค่ไทยประเทศอื่นๆ ก็มีทิศทางเดียวกัน ทั้ง Industrial Robot Industrial และ Consumer robot