'ตรัง' ประกาศแจ้งเตือนรับมือฝนตกหนัก คลื่นลมแรง

'ตรัง' ประกาศแจ้งเตือนรับมือฝนตกหนัก คลื่นลมแรง
22 มิถุนายน 2562
1,673

"ตรัง" แจ้งเตือนประชาชนติดตามสภาวะอากาศและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนัก คลื่นลมแรงในระยะนี้

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.62 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้ออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ราบเชิงเขา ที่ราบต่ำ ริมชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่ และบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงหินหล่น-ดินโคลนถล่ม เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย โดยใช้กลไกของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน มิสเตอร์เตือนภัย อปพร. ร่วมในการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้ประสานหน่วยทหารและเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน โดยจัดชุดร่วมเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตอด 24 ชั่วโมง ให้แขวงทางหลวงตรัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เส้นทางการระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ สิ่งปฏิกูล ในเขตทางที่รับผิดชอบ ให้สามารถระบายน้ำได้ดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 7521 – 4382 หรือทางสายด่วนสาธารณภัย 1784 และข่ายวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ช่องความพี่ 161.200, 162.800 MHz นามเรียกขาน “มรกต” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่เรือประมงขนาดเล็กควรติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นลมแรงและประชาชนบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาชายฝั่ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง