สักการะสิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

สักการะสิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
13 มิถุนายน 2562
7,600

ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 เข้าสักการะสิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 เริ่มต้นกิจกรรมแรกในการเก็บตัวผู้เข้าประกวดปีนี้ด้วยกิจกรรม City Tour กรุงเทพมหานคร โดยผู้ผ่านเข้าประกวดทั้ง 58 ได้เดินทางสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) เพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ก่อนจะเดินทางต่อสู่ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯเพื่อสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นศิริมงคล

ภาพ - ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (Tanachai Pramarnpanich)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง