ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์บำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 'ราชินี'

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์บำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 'ราชินี'
3 มิถุนายน 2562
4,257

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี

วันที่ 3 มิ.ย.2562 เวลา 07.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี

การนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอทหัวโขน จำนวน 42 ตัว ปล่อยปลาดุก จำนวน 42 ตัว และหอยขมส่วนพระองค์ จำนวน 5 กิโลกรัมลงในแม่น้ำเจ้าพระยา

จากนั้นผู้แทนพระองค์ตัดริบบิ้นตู้ปลา ปล่อยปลาในตู้ที่กรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก จำนวน 1 ล้านตัว จากนั้นเดินทางกลับ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 904 เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม การนี้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 904 จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีแล้วถวายความเคารพ สมเด็จพระสังฆราชให้ศีลจบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ จบ ประธานประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำรับนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ

ตลอดทั้งวัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนต่างแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงและสีเหลือง ทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน สำนักพระราชวัง เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เยี่ยมชมความงดงามของพระบรมมหาราชวัง ตามปกติ

อนึ่ง ในวันพรุ่งนี้ (4 มิ.ย. 62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 904 ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลหาสังฆปริณายกและพระสงฆ์ตามลำดับ จนครบ 10 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมททนา ถวายอดิเรก ประธานไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กราบทูลลาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ออกจากพระวิหาร เดินทางกลับ

โปรดเกล้า ฯ ให้ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

ในเวลาเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร การนี้รองเลขาธิการพระราชวังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกราบ

ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและถวายความเคารพ ประธานสงฆ์ให้ศีล 3 จบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ จบ ประธานประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์ สำรับนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ

เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ จนครบ 10 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กราบลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระอุโบสถ เดินทางกลับ

ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร บริเวณชั้น 4 พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากนั้นลงชั้น 1 มาจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธาน กราบ

ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและถวายความเคารพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ให้ศีลจบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ จบ ประธานประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ สำรับนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์และพระสงฆ์ จนครบ 10 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กราบลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ออกจากพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เดินทางกลับ

เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่สถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยจิตเวช คนไร้ที่พึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญภัตตาหารไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ และเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่สถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยจิตเวช คนไร้ที่พึ่ง เด็ก และเยาวชน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ สำนักพระราชวัง หมู่บ้านมหามงคล เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฯ ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับดูแลข้าราชบริพารผู้สูงอายุที่ถวายงานรับใช้ เมื่อเกษียณราชการแล้วจะได้เป็นที่พักอาศัย และเป็นสวัสดิการ ในการดูแลข้าราชบริพารให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

พร้อมใจลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ที่ห้องแดง หน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ผู้นำเหล่าทัพพร้อมทั้งคณะทูตานุทูต เดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในโอกาสนี้ ข้าราชการ คณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันมาลงนามถวายพระพร อย่างเนืองแน่น ณ ศาลาสหทัยสมาคม

ที่เต็นท์สีขาว ด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง จัดโต๊ะพร้อมสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. โดยอนุญาตให้ลงนามก่อนเวลาที่กำหนด

นางสาวกุลณสร วิเศษรจนา ครูวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าเช้านี้ เดินทางจากจังหวัดราชบุรี มากรุงเทพฯ เพื่อเริ่มต้นทำสิ่งดีงาม ด้วยการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพระบรมมหาราชวัง และจะเดินทางไปถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย รวมทั้งไปเยี่ยมครูผู้มีพระคุณ ที่เคยสอนหนังสือสมัยเรียนปริญญาตรี และยังเป็นแบบอย่างของการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นเวลาหลายสิบปี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง