ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม
2 มิถุนายน 2562
7,204

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันนี้ (2มิ.ย.62) เวลา 16.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม

เสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ 10 รูป เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยงเสด็จฯไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พระสงฆ์บังสุกุล

ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากพระที่นั่งทรงธรรม
เจ้าพนักงานนิมนต์ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและพระสวดธรรมคาถา 4 รูป ขึ้นนั่งบนอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมมุนีขึ้นนั่งบนธรรมาสน์

ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าพระราชอาสน์ ให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พันเอกนิติ ติณสูลานนท์ ผู้เป็นหลาน ไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ สำหรับฟังธรรม ทรงศีล เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระพรหมมุนี ถวายศีล ถวายพระธรรมเทศนา จบ ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์

เสด็จ ฯ ไปทรง จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ

เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง

เสด็จ ฯ ไป ทรงทอดผ้าไตร 5 ไตร ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พระสงฆ์บังสุกุล

ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสน์สงฆ์ ออกจากพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปทรงจุดรูปเทียนที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม 1 จบ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ

เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
 
อนึ่ง ในวันเดียวกัน (2มิ.ย.62) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรีไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วันพระราชทานศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม การนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่หน้าโกศศพ แล้วจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป เมื่อฉันเสร็จ ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล อนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นเสร็จการแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง