ลุยพื้นที่อีอีซี ปูพรมวัฒนธรรมความปลอดภัย

ลุยพื้นที่อีอีซี ปูพรมวัฒนธรรมความปลอดภัย
24 พฤษภาคม 2562
1,701

สสปท.จัดงานใหญ่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัยที่จ.ระยอง เฟ้นเนื้อหาทางด้านความปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากลสู่ภาคอุตสาหกรรม

พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือสสปท.เผยว่า ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 ได้กำหนดจัดงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” ที่จ.ระยอง เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบการ

รวมถึงได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัย รับทราบทิศทางและการเคลื่อนไหวของการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อและใช้ในชีวิตทำงานประจำวัน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ป้องกันสูญเสียในด้านต่างๆ รวมถึงลดอุบัติเหตุในการทำงาน

ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เป็นจำนวนมาก หลากหลายประเภทกิจการ โดยเฉพาะจ.ระยองมีสถานประกอบการถึง 8,000 กว่าแห่ง มีลูกจ้างกว่า 400,000 คน และยังมี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

กิจกรรประกอบด้วยเนื้อสาระทางวิชาการที่เข้าใจง่ายด้วยการสัมนากว่า 20 หัวข้อ งานนิทรรศการน่าสนใจกว่า 100 คูหา และการสาธิตรวมไปถึงประกวดแข่งขันอีกหลายรายการ เช่นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน การแข่งขันการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน BS-EN12811 การแข่งขันการขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย เป็นต้น (ภาพ-tosh.or.th)


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: