กรมศุล เผยผลการตรวจพบสินค้าหนีภาษี เม.ย.62 รวม 281 ล้าน

กรมศุล เผยผลการตรวจพบสินค้าหนีภาษี เม.ย.62 รวม 281 ล้าน
13 พฤษภาคม 2562
3,682

กรมศุล เผยผลการตรวจพบสินค้าหนีภาษี เม.ย.62 รวม 281 ล้าน

กรมศุลกากรรายงานผลการตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกรมศุลกากร ประจำเดือนเมษายน 2562 รวมมูลค่าของกลางประมาณ 281.87 ล้านบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เพื่อความเป็นธรรม ในการจัดเก็บภาษี  ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ  เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

จากรายงานผลการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2562 กรมศุลกากรพบการกระทำความผิด จำนวน 2,466 แฟ้มคดี รวมมูลค่าของกลางประมาณ  281.87 ล้านบาท แยกเป็นคดีลักลอบ 454 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 54.14 ล้านบาท คดีหลีกเลี่ยงอากร 1,887 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 183.60 ล้านบาท และคดีสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม 125 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 44.13 ล้านบาท แยกประเภทได้ ดังนี้ 

1 สินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน 107 คดี รวมมูลค่าของกลาง 6.20 ล้านบาท2 สินค้าสุรา เบียร์ และบุหรี่ จำนวน 100 คดี รวมมูลค่าของกลาง 1.99 ล้านบาท3 สินค้าพืชผลทางการเกษตรและเนื้อโค กระบือ  จำนวน 47 คดี รวมมูลค่าของกลาง 2.98 ล้านบาท4 สินค้าอุปโภค/บริโภค จำนวน 51 คดี รวมมูลค่าของกลาง 8.11 ล้านบาท5 สินค้าอื่น ๆ  จำนวน 149 คดี รวมมูลค่าของกลาง  34.86 ล้านบาท

คดีหลีกเลี่ยงอากร

1 เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ จำนวน 234 คดี รวมมูลค่าของกลาง 39.71  ล้านบาท2 สินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวน 563 คดี รวมมูลค่าของกลาง 31.03  ล้านบาท3 อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 487 คดี รวมมูลค่าของกลาง 21.94 ล้านบาท4 สินค้าอะไหล่และยานยนต์ จำนวน 79  คดี รวมมูลค่าของกลาง 2.20  ล้านบาท5 สินค้าอื่น ๆ จำนวน 524 คดี รวมมูลค่าของกลาง 88.72 ล้านบาท คดีสินค้าต้องห้าม นำเข้า/ส่งออก/นำผ่านราชอาณาจักร 1 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 78 คดี รวมมูลค่าของกลาง 24.68  ล้านบาท2 ยาเสพติด จำนวน 22 คดี รวมมูลค่าของกลาง 17.74 ล้านบาท3 บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 19 คดี รวมมูลค่าของกลาง 0.63 ล้านบาท4. สินค้า CITES จำนวน 1 คดี รวมมูลค่าของกลาง 0.41 ล้านบาท5 สินค้าอื่น ๆ จำนวน 5 คดี รวมมูลค่าของกลาง 0.67 ล้านบาท

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมิผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องของกรมศุลกากร สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมศุลกากร หรือสำนักงานศุลกากรทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งกรมศุลกากรจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรยังคงยึดมั่นในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  และพร้อมเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง