เปิดทางกยศ.ลดดอกเบี้ย ผลิตแรงงานป้อนอีอีซี

เปิดทางกยศ.ลดดอกเบี้ย ผลิตแรงงานป้อนอีอีซี
8 พฤษภาคม 2562
3,078

ครม.ไฟเขียวกยศ. ลดดอกเบี้ยเหลือแค่ 0.5% พร้อมลดเงินต้นให้กับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษาเหลือ 50% และระดับปริญญาตรี 30% ภายใต้เงื่อนไขต้องสนใจเรียน ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระบบราง พาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรในสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในอนาคต ได้แก่ กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และในกลุ่ม 3 อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ภายใต้เงื่อนไข นิสิต นักศึกษา ที่ขอกู้ยืมเงินจาก กยศ.ในระหว่างปี 2562-2565 เพื่อเรียนในสาขาที่กำหนดไว้ตามมติ ครม.ดังกล่าวเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ กยศ.ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50% จาก 1% เหลือ 0.5% ส่วนผู้ที่จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจะลดเงินต้นที่กู้ยืมให้ 50% ส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะลดเงินต้นให้ 30% ส่วนภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการลดภาษีและลดเงินต้นให้ กยศ.เสนอขอชดเชยจาก ครม.ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

“นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบให้กับสถาบันศึกษาที่เปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เป็นที่ต้องการด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง