ศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าข้าว ข้าวเหนียวและสินค้าเกษตร

ศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าข้าว ข้าวเหนียวและสินค้าเกษตร
30 เมษายน 2562
3,143

"อธิบดีกรมศุลกากร" สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าว ข้าวเหนียวและสินค้าเกษตรตามตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กำชับและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกรมศุลกากรทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าว ข้าวเหนียวและสินค้าเกษตรตามตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตและช่วยผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นการป้องกันโรคพืชที่ติดมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อผลผลิตของเกษตรกรไทย โดยจะทำการตรวจสอบและตรวจค้นเป็นพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรในพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ / Customs Call Center : 1164 / แจ้งเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร : 1332 / www.customs.go.th ซึ่งกรมศุลกากรจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง