แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'พระองค์โสมฯ' เสด็จประทับรพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 4

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'พระองค์โสมฯ' เสด็จประทับรพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 4
25 เมษายน 2562
20,917

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 4

ตามที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 เพื่อรักษาพระอาการพระโลหิตออกจากที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูงนั้น

วันนี้คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาได้แจ้งว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ ทรงรู้พระองค์ขึ้น สามารถเคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น ความดันพระโลหิตและการเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีพระอาการแทรกซ้อน คณะแพทย์มีความคิดเห็นว่า ยังสมควรได้รับการรักษาด้วยกายภาพบำบัดต่อไป จึงได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรับการฟื้นฟูพระวรกาย และทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง
25 เมษายน 2562

9751914280865

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง