มข.ตั้งเครือข่ายนักศึกษา เปิดปฎิบัติการตามการทำงาน กกต.

มข.ตั้งเครือข่ายนักศึกษา เปิดปฎิบัติการตามการทำงาน กกต.
9 เมษายน 2562
3,241

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกพลังนักศึกษาทั่วภาคอีสาน ตั้งเครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้ง เปิดปฏิบัติการบัตรเขย่ง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.62 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจากขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามเครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้ง ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้งและการจัดเสวนาในหัวข้อบัตรเขย่ง เราขยับ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการทำงานและความโปร่งใสของ กกต. ที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ในขณะนี้

สำหรับเวทีการพูดคุยมีทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มวีวอช โดยตัวแทนจากวีวอช ภาคอีสานตอนกลาง กล่าวว่า ในการสังเกตการ การเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเพื่อปกป้องสิทธิ์และเสียงของประชาชนทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้ความเลือกตั้งมีความโปร่งใส ยุติธรรมยุติ เป็นธรรมมากที่สุด โดยวิธีการติดตาม การรวบรวมข้อมูลและการรายงาน เพื่อให้สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนกระบวนการการติดตามเลือกตั้งครั้งนี้ มีขึ้นทั้ง ช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ช่วงวันเลือกตั้ง และช่วงหลังเลือกตั้ง วิธีการที่ใช้คือการรวบรวมข้อมูล ทางกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลงพื้นที่การเช็คข้อมูลข่าวสาร การติดตามสถานการณ์การสังเกตการณ์

จากการรวบรวมข้อมูลได้วิเคราะห์ พบว่ากกต. มีส่วนที่ทำได้ดีและส่วนที่ผิดพลาด จนทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ เท่าที่ควร กรณีที่น่าสนใจอยู่ 3 ประเด็น คือเรื่องของการใช้ เทคโนโลยี ที่ใช้กับการเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ต้องเผื่อใจด้วยว่าอาจจะมีปัญหาหรือข้อบกพร่องของโปรแกรมที่นำมาใช้ เมื่อไม่ได้มีการตรวจสอบหรือการตรวจสอบที่ดีก่อนนำมาใช้จริง ก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรม

นายพายุ บุญโสภณ ตัวแทนนักศึกษาติดตามการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการจัดแคมเปญลงลายมือชื่อเพื่อถอดถอน กกต.ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น พบว่า ได้รับการตอบรับจากนักศึกษามข.มีการตื่นตัวออกมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จึงได้ขยายเครือข่ายในภาคประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยไปในวงกว้างทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และประชาชนที่กำลังให้ความสนใจติดตามการทำงานของ กกต.เรียกได้ว่านักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยนั้นตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างมาก อันมีผลมาจากการที่การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นไม่โปร่งใสในหลายเรื่อง ทำให้วันนี้ได้มีการระดมสมองและเปิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาจากทุกสถาบันในภาคอีสานได้มาร่วมเป็นเครือข่ายนักศึกษาติดตามผลการเลือกตั้งที่วันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จากมข.และมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือ มมส.

“ในการอ่านคำแถลงการณ์ในครั้งนี้นั้นสำคัญที่สุดคือการที กกต.นั้นไม่ชอบธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป และรอเรียกร้องให้ กกต. คืนอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อความเที่ยงธรรมและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และขอให้ยุติการฟ้องร้องประชาชนในทุกกรณีเพื่อคืนอำนาจการตรวจสอบและความไว้วางใจคืนสู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและขอเรียกร้องให้กกต.นั้นเปิดผลการนับคะแนนในระดับหน่วยทุกหน่วยต่อสาธารณะ รวมถึงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัย จะต้องเปิดพื้นที่สำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างพื้นที่เสรีภาพในการเรียนรู้ให้กับประชาชนและนักศึกษาอย่างแท้จริง” นายพายุ กล่าว

นายพายุ กล่าวต่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นเครือข่ายนักศึกษาได้มีการนำเอากรณีศึกษาจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมาเปรียบเทียบและร่วมกันวิเคราะห์ จนได้ข้อสรุปในการที่นักศึกษาจะต้องเดินหน้าเรียกร้องให้ กกต.นั้นตอบคำถามหรือชี้แจงต่อสาธารณะชนให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรการคำนวณ ส.ส.,คะแนนที่หายไป และการทุจริตรวมทั้งความไม่โปร่งใสในการทำงานของ กกต. อย่างไรก็ดี ในการนับคะแนนใหม่ใน 2 หน่วยเลือกตั้งของ จ.ขอนแก่น นั้นเครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตั้งจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง