บอร์ด ทอท. ไฟเขียว! ปรับประมูล 'ดิวตี้ฟรี' แยก 2 สัญญา

บอร์ด ทอท. ไฟเขียว! ปรับประมูล 'ดิวตี้ฟรี' แยก 2 สัญญา
29 มีนาคม 2562
3,948

บอร์ด ทอท.มีมติปรับประมูล "ดิวตี้ฟรี" แยก 2 สัญญา สนามบินสุวรรณภูมิ และภูมิภาค 3 แห่ง พร้อมกำหนดแนวทางคัดเลือกให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ แข่งขันระดับโลก

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2562 เห็นชอบให้ฝ่ายบริหาร ทอท. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งให้แนวทางในการคัดเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐและผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. โครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร แยกเป็น 2 สัญญา คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สัญญา และท่าอากาศยานภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 สัญญา โดยให้กำหนดกรอบแนวทางในการคัดเลือกให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ (Brand Name) สามารถแข่งขันกับธุรกิจเดียวกันในตลาดโลกได้ และผลประโยชน์ตอบแทนรวมของทั้งสองสัญญาจะต้องไม่ต่ำกว่าที่ ทอท. ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

2. โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สัมปทานแบบรายเดียว (Master Concession)
อนึ่ง คณะกรรมการ ทอท. ได้เน้นย้ำว่า การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานของ ทอท. ที่จะต้องคำนึงถึงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง