ไม่มีกำหนด ! ไทยไลอ้อนแอร์ ยกเลิกบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 9

ไม่มีกำหนด ! ไทยไลอ้อนแอร์ ยกเลิกบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 9
15 มีนาคม 2562
11,612

ไทยไลอ้อนแอร์ ยกเลิกบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 9 ไม่มีกำหนด

สายการบินไทยไลออนแอร์ แจ้งมายังสื่อมวลชนว่า ตามประกาศล่าสุดของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ในวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เรื่องยกเลิกการทำการบินชั่วคราวด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 9 (BOEING 737 MAX 9) แล้วนั้น

จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุด สายการบินฯ ขอแจ้งยกเลิกการปฏิบัติการบินด้วย เครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 9 (BOEING 737 MAX 9) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล ซึ่งสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ยังคงให้ความเชื่อมั่นว่า สายการบินฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องบินในทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอซึ่งอยู่ในการควบคุมของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการบินตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนด โดยยึดถือมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับแรก


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: