คนไทยนั่งปธ.คณะมนตรีใหญ่องค์กรการค้าโลก

คนไทยนั่งปธ.คณะมนตรีใหญ่องค์กรการค้าโลก
3 มีนาคม 2562
7,657

การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ ถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงสภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือของดับเบิลยูทีโอ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ไวโป) ณ นครเจนีวา รับตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ดับเบิลยูทีโอ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.โดยมีวาระ 1 ปี ต่อจากผู้แทนณี่ปุ่น ถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่มีการก่อตั้งดับเบิลยูทีโอ เมื่อปี 2538 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและความไว้วางใจของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย

คณะมนตรีใหญ่เป็นองค์กรสูงสุดของดับเบิลยูทีโอ ทำหน้าที่กำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานขององค์กร

ดับเบิลยูทีโอ เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวด้านการค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่เจรจาจัดทำและกำกับดูแลกฎกติกาทางการค้าที่ใช้บังคับกับสมาชิกทุกประเทศอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกมีความเสรียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรเดียวที่มีกลไกการระงับข้อพิพาทด้านการค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสมาชิกและทำให้การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันสามารถดำเนินได้อย่างโปร่งใสและสามารถคาดการณ์ได้ ส่งผลให้ดับเบิลยูทีโอ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการค้าและเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน และถูกนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานในเวทีการค้ากรอบอื่น ๆ ทั่วโลก

การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ ถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงสภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือขององค์กร จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคี 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง